Kromirani utezi

Sortiranje:
Chrome Plate 1,25 kg
Ostala sportska oprema
Ne može se naručiti!
38,04 kn
30,43 kn/kg
Ne može se naručiti!
Chrome Plate 2,5 kg
Ostala sportska oprema
Ne može se naručiti!
76,09 kn
30,44 kn/kg
Ne može se naručiti!
Chrome Plate 5 kg
Ostala sportska oprema
Ne može se naručiti!
151,96 kn
30,39 kn/kg
Ne može se naručiti!
Chrome Plate 10 kg
Ostala sportska oprema
Ne može se naručiti!
304,13 kn
30,41 kn/kg
Ne može se naručiti!
Chrome Plate 15 kg
Ostala sportska oprema
Ne može se naručiti!
456,30 kn
30,42 kn/kg
Ne može se naručiti!