Objava o zaštiti podataka

 / 4.6

Prijavi se, kako bi mogao ocijeniti ovaj članak! Prijava/Registracija

Web-trgovina Shop.Builder

Objava o zaštiti podataka

Svrha web-mjesta društva Biotech USA Kft. (registrirano sjedište: 1033 Budapest, Huszti út 60.) (dalje u tekstu: Pružatelj usluga) na domenama shop.builder.hu, body.builder.hu, www.musclebuilder.hu, shopbuilder.ro, shopbuilder.hr, shopbuilder.si, shopbuilder.pl, shopbuilder.sk, shopbuilder.cz, buildershop.at, buildershop.de, shopbuilder.ie, shop4builders.com, shop4builders.co.uk, shopbuilder.co.nl (dalje u tekstu: web-mjesto) jest pružanje usluga ciljnoj publici bodibildera, olakšavanje komunikacije osoba zainteresiranih za bodi-bilding i usavršavanje tijela te pružanje mrežnog sučelja za dijeljenje iskustava i stvaranje internetske zajednice za bodi-bilding.

Trenutačno važeća verzija objave o zaštiti podataka Pružatelja usluga dostupna je na početnoj stranici.

Kad je riječ o upravljanju osobnim podacima, Pružatelj usluga kao voditelj zbirke osobnih podataka ovime obavještava korisnike koji pristupaju Web-mjestu o osobnim podacima kojima se upravlja na Web-mjestima, načelima i praksama u vezi s osobnim podacima, organizaciji i tehničkim mjerama koje se poduzimaju radi zaštite osobnih podataka te metodama i mogućnostima s pomoću kojih Korisnik može iskoristiti svoja prava.

Pružatelj usluga svim zabilježenim osobnim podacima upravlja na povjerljiv način, u skladu sa zakonima o zaštiti osobnih podataka, međunarodnim preporukama te ovdje navedenim odredbama. Pružatelj usluga predan je zaštiti osobnih podataka svojih partnera i korisnika, a posebice poštuje pravo svojih korisnika web-mjesta na informacijsko samoodređenje. Pružatelj usluga svim osobnim podacima upravlja na povjerljiv način i poduzima sve sigurnosne, tehničke i organizacijske mjere kako bi zajamčio sigurnost podataka.

Pružatelj usluga može jednostrano izmijeniti i dopuniti ovu objavu o zaštiti podataka, uz prethodno obavještavanje korisnika web-mjesta o takvim izmjenama. Izmijenjene i dopunjene odredbe za korisnike stupaju na snagu prilikom njihova prvog pristupa web-mjestu nakon objave izmjena.

U slučaju pitanja o ovoj objavi o zaštiti podataka obratite nam se e-poštom na body@builder.hu, a naši će vam djelatnici ubrzo odgovoriti.

Uporabom Web-mjesta Korisnik prihvaća odredbe Objave o zaštiti podataka i pristaje na upravljanje njegovim osobnim podacima na način opisan u nastavku.

1. Definicije

 1. Ispitanik/korisnik: svaka identificirana fizička osoba ili fizička osoba koja se može izravno ili neizravno identificirati na temelju nekog specifičnog osobnog podatka;
 2. Osobni podaci: svi podaci koji se mogu povezati s Ispitanikom, a posebice njegovo ime, porezni broj ili jedan ili više podataka o fizičkom, fiziološkom, mentalnom, gospodarskom, kulturnom ili socijalnom identitetu osobe te svi zaključci koji se donesu na temelju podataka povezanih s Ispitanikom;
 3. Privola: slobodno dano i izričito očitovanje volje Ispitanika na temelju odgovarajućih informacija, kojim on izražava svoju nedvosmislenu suglasnost sa sveobuhvatnim upravljanjem njegovim osobnim podacima ili upravljanjem u određene svrhe;
 4. Prigovor: Ispitanik se protivi upravljanju njegovim osobnim podacima i zahtijeva prekid takvog upravljanja podacima te uklanjanje obrađenih podataka;
 5. Voditelj zbirke osobnih podataka / Pružatelj usluga: fizička ili pravna osoba ili organizacija bez pravne osobnosti koja sama ili u suradnji s drugima utvrđuje svrhu upravljanja osobnim podacima, donosi i provodi odluke o upravljanju podacima (uključujući upotrijebljena sredstva) ili angažira vanjskog izvršitelja obrade podataka za njihovo provođenje;
 6. Upravljanje osobnim podacima: neovisno o primijenjenom postupku, svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, posebice njihovo prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, izmjena, korištenje, ispitivanje, prijenos, otkrivanje, sinkronizacija ili povezivanje, blokiranje, brisanje ili uništavanje te sprječavanje uporabe takvih podataka, snimanje fotografija, zvučnih zapisa ili videozapisa, snimanje tjelesnih obilježja koji omogućuju identifikaciju osobe (npr. otisak prsta ili dlana, uzorak DNK, slika šarenice);
 7. Obrada podataka: vršenje tehničkih radnji povezanih s radnjama upravljanja podacima neovisno o primijenjenim metodama i upotrijebljenoj opremi i mjestu primjene te neovisno o tome je li zadatak izvršen na podacima;
 8. Izvršitelj obrade podataka: fizička ili pravna osoba ili organizacija bez pravne osobnosti koja vrši obradu podataka na temelju ugovora sklopljenog s voditeljem zbirke osobnih podataka, uključujući ugovor sklopljen na temelju zakonskih odredbi;
 9. Prijenos podataka: pružanje pristupa podacima određenoj trećoj strani;
 10. Otkrivanje podataka: pružanje pristupa podacima bilo kojoj osobi;
 11. Brisanje podataka: postupak kojim podaci postaju neprepoznatljivi i ne mogu se vratiti;
 12. Blokiranje podataka: pripisivanje identifikacijske oznake podacima kako bi se njihovo buduće upravljanje ograničilo trajno ili tijekom određenog razdoblja;
 13. Uništavanje podataka: potpuno fizičko uništavanje medija;
 14. Treća strana: svaka fizička ili pravna osoba ili organizacija bez pravne osobnosti koja nije istovjetna Ispitaniku, Voditelju zbirke osobnih podataka ni Izvršitelju obrade podataka.

2. Podaci Pružatelja usluga kao Voditelja zbirke osobnih podataka

 1. Naziv pružatelja usluga: Biotech USA Kft. (dalje u tekstu: Pružatelj usluga)
 2. Registrirano sjedište: 1033 Budapest, Huszti út 60.
 3. Predstavnik: Bálint Lévai (predstavnik društva)
 4. Registracijski broj društva: 01-09-352550
 5. Porezni broj: 25114681-2-44 [EU-PDV: HU25114681]
 6. Broj upisa u nadležni registar: C/002 215/2003.
 7. Odjel za internu trgovinu i turizam Ureda za dozvole i javnu administraciju pri Ministarstvu za gospodarstvo i promet (1024 Budimpešta Margit krt.) 85.)
 8. Broj upisa u registar za zaštitu podataka: 01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004
 9. Naziv tijela koje vrši upis u registar: Sud Županije Csongrád kao Sud za registraciju (6722 Segedin, Tábor u. 4.)
 10. Kontakt pružatelja usluga i adresa e-pošte koja se obično upotrebljava za održavanje kontakta s korisnicima: shop@builder.hu
 11. Telefonski broj: +36-20-9000-864, +36-62-451-691
 12. Broj upisa za upravljanje podacima: 01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004

3. Opseg osobnih podataka i svrha, zakonsko pravo i trajanje upravljanja podacima

Pružatelj usluga smije upravljati osobnim podacima u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom a) Zakona CXII o informacijskom samoodređenju i slobodi informiranja iz 2011. (dalje u tekstu: Zakon o informiranju), odnosno uz privolu ispitanika, te u skladu sa Zakonom CVIII o e-trgovini i određenim pitanjima u vezi s uslugama informacijskog društva iz 2001.

Pružatelj usluga ne provjerava autentičnost pruženih osobnih podataka jer je to isključiva odgovornost osobe koja podatke pruža, Korisnika ili ugovorne strane. Navođenjem adrese e-pošte Korisnik preuzima odgovornost da će samo on upotrebljavati usluge s pomoću te adrese e-pošte. U pogledu toga, Korisnik koji navodi adresu e-pošte bit će isključivo odgovoran za sve radnje povezane s prijavama putem te adrese e-pošte.

3.1. Tehnički podaci o posjetiteljima web-mjesta, pravila upotrebe kolačića

Zbog tehničkih razloga i u svrhu izrade statistike o navikama korisnika, prilikom svakog posjeta Korisnika web-mjestu Pružatelj usluga bilježi Korisnikovu IP adresu, vrijeme početka i završetka posjeta, naslov prikazane stranice te vrstu web-preglednika i operacijskog sustava Korisnika. Ti se podaci automatski bilježe u sustavu i ne povezuju se ni sa kakvim drugim podacima unesenima tijekom registracije ili uporabe. Samo će Pružatelj usluga imati pristup podacima koji se zabilježe na taj način. Takvi se podaci pohranjuju na poslužitelju na razdoblje od 4 x 24 sata.

HTML kod usluga uključuje poveznice s i na vanjske poslužitelje koji su neovisni o Pružatelju usluga. Vanjski poslužitelji pomažu u nezavisnim mjerenjima i nadzoru broja posjetitelja i drugih podataka web-analitike o uporabi web-mjesta (Google Analytics). Za više informacija o upravljanju podacima web-analitike obratite se Voditelju zbirke osobnih podataka na
www.google.com/analytics.

Kolačići

Kako bi vam pružili prilagođenu uslugu, Pružatelj usluga i pojedini vanjski pružatelji usluga pohranjuju i preuzimaju kolačić, mali podatkovni paket na Korisnikovom računalu. Ako web-preglednik vrati prethodno pohranjeni kolačić, pružatelj usluga koji obrađuje kolačić može uspostaviti vezu između podataka pohranjenih tijekom trenutačnog posjeta Korisnika i ranije pohranjenih posjeta, no isključivo u svrhu vlastitog sadržaja.

Kako bi vam pružio prilagođenu uslugu, Pružatelj usluga pohranjuje mali podatkovni paket koji se naziva „kolačić” na Korisnikovom računalu. Kolačić je prikladan za pohranu podataka o navikama korisnika. Korisnik može izbrisati kolačić s računala i konfigurirati računalo tako da blokira uporabu kolačića.

Većina web-preglednika ima funkciju pomoći u izborniku koja Korisniku pruža informacije o tome kako:

 • blokirati kolačiće,
 • prihvatiti nove kolačiće,
 • dati naredbu web-pregledniku za konfiguraciju novog kolačića ili
 • isključiti ostale kolačiće.

Ako Korisnik ne želi da servis Google Analytics mjeri gore navedene podatke s pomoću metoda i u svrhe koje su opisane iznad, Korisnik mora instalirati dodatak koji će ga blokirati.

Pružatelj usluga upotrebljava sljedeće kolačiće:

 • kolačić sesije: ovi se kolačići automatski brišu nakon posjeta Korisnika. Ti su kolačići osmišljeni kako bi pomogli da web-mjesto Pružatelja usluga radi učinkovitije i sigurnije. Zbog toga su oni neophodni za odgovarajuće izvršavanje pojedinih funkcija ili aplikacija.
 • Trajni kolačići: Pružatelj usluga također rabi trajne kolačiće kako bi pružio bolje korisničko iskustvo (npr. optimiziranu navigaciju). Ovi se kolačići dulje pohranjuju u datoteci kolačića u web-pregledniku. Točno razdoblje ovisi o pojedinačnim postavkama u Korisnikovom web-pregledniku.
 • Kolačić koji se upotrebljava za sesije zaštićene lozinkom.
 • Kolačić potreban za košaricu za kupovinu.
 • Sigurnosni kolačić.

Web-mjesto upotrebljava kodove sljedećih web-mjesta koja (možda) pohranjuju kolačiće na uređaju posjetitelja:

 • kod za praćenje ponovnog marketinga usluge Google Adwords: kod je osmišljen kako bi nam omogućio da se obratimo posjetitelju web-mjesta na drugim web-mjestima u sklopu mreže Google Display s pomoću oglasa za ponovni marketing. Kod za ponovni marketing upotrebljava kolačiće za označavanje posjetitelja. Korisnici web-mjesta mogu blokirati te kolačiće tako da posjete upravitelj postavkama za Google Oglase i slijede upute koje su ondje navedene. Nakon toga više neće primati personalizirane ponude Pružatelja usluga.
 • Facebookov piksel za praćenje, koji omogućuje Pružatelju usluga da prikazuje oglase posjetiteljima web-mjesta na Facebooku.
 • Kod OptiMonk Javascript, koji omogućuje Pružatelju usluga da prikazuje ciljane skočne oglase posjetiteljima Web-mjesta.
 • Google Analytics, koji omogućuje Pružatelju usluga da prikuplja statističke podatke o posjetiteljima na Web-mjestu.
 • Kod RTB House, koji omogućuje Pružatelju usluga da prikazuje oglase posjetiteljima Web-mjesta u mreži RTB House.
 • Kod Scarab, koji omogućuje Pružatelju usluga da prikazuje prilagođene ponude posjetiteljima Web-mjesta.
 • Kod poslužitelja za oglašavanje DoubleClick.
 • Kodovi Visual Website Optimizer, Crazyegg i FindGore, koji omogućuju Pružatelju usluga da analizira navike pregledavanja interneta posjetitelja Web-mjesta.

Podaci koje zabilježi Pružatelj usluga i podaci dobiveni iz informacija o navikama korisnika putem kolačića upotrebljavaju se isključivo u statističke svrhe.

3.2. Registracija u trgovini

Sljedeći se podaci moraju pružiti Pružatelju usluga tijekom postupka registracije

U stavci izbornika Moji podaci

 • Ime
 • E-pošta
 • Broj mobilnog telefona
 • Datum rođenja (nije obavezno)

U stavci izbornika Adresa za dostavu

 • Grad
 • Poštanski broj
 • Adresa
 • Zemlja

Polje za spol Korisnika, koje nije obavezno.

Pružatelj usluga upravlja ovim podacima kako bi identificirao Korisnika i narudžbe te dostavio te narudžbe. Adresa e-pošte obavezna je radi potvrde narudžbe i drugih oblika komunikacije. Uz to, može se navesti posebna adresa za dostavu. Podaci su potrebni radi dostave i naplate te komunikacije.

Lozinka za prijavu generira se i šalje Korisniku kao poruka e-pošte sustava. Lozinka se nakon uspješne prijave može promijeniti u stavci izbornika Moji podaci. Pod stavkom Moji podaci možete promijeniti osobne podatke.

Pružatelj usluga briše osobne podatke iz sustava na zahtjev Korisnika ili nakon pet godina neaktivnosti korisnika.

Gore navedena odredba ne utječe na ispunjavanje obveza zadržavanja podataka propisanih zakonom (primjerice zakonom o računovodstvu) i dodatne oblike upravljanja podacima na temelju registracije ili drugu privolu koju da Korisnik.

Korisnici mogu zatražiti brisanje svojih osobnih podataka slanjem poruke e-pošte na adresu shop@builder.hu ili body@builder.hu. Osobni se podaci uklanjanju iz sustava unutar 5 radnih dana od zaprimanja zahtjeva.

3.3. E-novosti

Korisnici se mogu pretplatiti na e-novosti koji se obično šalje jednom tjedno putem izbornika Moji podaci na Web-mjestu ili putem drugih sučelja koje osigurava Pružatelj usluga na ad hoc bazi.

Možete prekinuti pretplatu na e-novosti klikom na poveznicu na kraju e-novosti ili u izborniku Moji podaci u web-trgovini.

3.4. Forum

Samo registrirani korisnici mogu objavljivati komentare na forumu. Prilikom registracije morate unijeti ime, lozinku i adresu e-pošte.

Ovi su podaci potrebni kako bi se pojedini korisnici identificirali i razlikovali od drugih. E-pošta se također rabi za komunikaciju.

Možete navesti javnu adresu e-pošte i svoj datum rođenja, učitati sliku, pripremiti personalizirani potpis te navesti adresu vlastitog web-mjesta, zanimanje, hobije, rodni grad, podatke o dostupnosti (broj za ICQ) i podatke o treniranju (tjelesna sprema, veličina bicepsa, težina utega koju možete podići u potisku s klupe, omiljena vježba itd.). Možete odlučiti hoćete li takve podatke otkriti drugim registriranim korisnicima. Takvi podaci pomažu korisnicima da uspostave kontakt i međusobno komuniciraju.

Odredbe točke 3.6. u ovoj objavi također se primjenjuju na uporabu foruma.

Pod izbornikom profila Moji podaci možete promijeniti osobne podatke.

Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka slanjem poruke e-pošte na adresu body@builder.hu. Pružatelj usluga briše osobne podatke iz sustava na zahtjev Korisnika ili nakon pet godina neaktivnosti korisnika.

3.5. Kontakt

Ako imate pitanja ili poteškoća s pristupom našim uslugama, obratite se Pružatelju usluga putem kontaktnih podataka navedenih u točki 2. gore.

Pružatelj usluga suglasan je izbrisati sve dolazne poruke e-pošte s imenima i adresama e-pošte (i svim drugim dobrovoljno unesenim podacima) pošiljatelja najkasnije 90 dana nakon rješavanja spornog pitanja.

3.6. Dijeljenje sadržaja i informacija

Pružatelj usluga ne može se smatrati odgovornim za sadržaj koji pošalje Korisnik i koji Pružatelj usluga samo pohranjuje. To se posebno odnosi na objavu dokumenata koji sadrže osobne podatke (portretna fotografija, snimka glasa) ili druge radnje u vezi s upravljanjem osobnim podacima za koje je potrebna prethodna privola Korisnika.

Korisnici su odgovorni za dobivanje takve privole i za sadržaj koji se objavljuje. Pružatelj usluga odriče se sve i svake odgovornosti za zakonitost (npr. fotografije) i istinitost (npr. povjerljivi dokumenti) sadržaja koje Korisnici objave prilikom uporabe Usluge.

Ako Korisnik izbriše svoj profil ili se profil izbriše, uklanja se i objavljeni sadržaj.

4. Obrada podataka

Primarno ovlaštenje za pregled podataka imaju Pružatelj usluga i njegovi zaposlenici. Međutim, oni takve podatke neće otkrivati nijednoj trećoj strani.

Pružatelj usluga može zaposliti izvršitelja obrade podataka (npr. operator sustava, računovođa).

Ako se napravi narudžba, Pružatelj usluga prenosi ime, adresu, adresu za dostavu i telefonski broj koji se unesu zajedno s podacima o narudžbi sljedećim voditeljima zbirke osobnih podataka:

 • društvu GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) za potrebe dostave, ako Korisnik zatraži kurirsku dostavu;
 • društvu Consist Kft. (6725 Segedin, Vadmacska u. 10.) za potrebe knjigovodstva;
 • samostalnoj poduzetnici dr. Evi Karsay (6720 Segedin, Kölcsey u. 4.) za potrebe izvršavanja zadataka revizije kako je utvrđeno člankom 43. Zakona IV o trgovačkim društvima iz 2006.

5. Metoda pohrane osobnih podataka i sigurnost upravljanja osobnim podacima

Pružatelj usluga vrši radnje upravljanja osobnim podacima povezanima s web-mjestom prvenstveno u svom registriranom sjedištu. Poslužitelji se nalaze u registriranom sjedištu društva i podatkovnom centru Rackforest Kft. (1108 Budimpešta, Kozma u. 2). Pružatelj usluga osobne podatke pohranjuje na namjenskim poslužiteljima koji su pod nadzorom 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.

Pružatelj usluga osigurava zaštitu postupka upravljanja podacima tehničkim, administrativnim i organizacijskim sredstvima koja pružaju odgovarajuću razinu zaštite u skladu s rizicima koji se povezuju s upravljanjem podacima.

Informatički sustav i mreža Pružatelja usluga zaštićeni su od računalnih prijevara, špijuniranja, sabotaže, vandalizma, požara, poplava, računalnih virusa, neovlaštenih pristupa računalima i napada uskraćivanjem usluga. Pružatelj usluga jamči sigurnost putem postupaka zaštite na razini poslužitelja i aplikacija.

Neovisno o primijenjenom protokolu (e-pošta, web, ftp itd.), elektroničke poruke koje se prenose putem interneta izložene su mrežnim prijetnjama koje vode do prijevarnih aktivnosti, dovođenja ugovora u pitanje te otkrivanja i izmjene informacija. Pružatelj usluga dužan je poduzeti svaki razuman napor u pružanju zaštite od takvih prijetnji. Pružatelj usluga nadzire sustave kako bi zabilježio sva sigurnosna odstupanja i pružio dokaze za sve sigurnosne događaje. Uz to, nadzorom sustava pruža se prilika za provjeru učinkovitosti poduzetih sigurnosnih mjera.

6. Prava Korisnika i mogućnosti korektivnih mjera

6.1. Pravo na informiranje

Korisnik može zatražiti informacije o osobnim podacima kojima upravlja Pružatelj usluga i koji su važni za Korisnika slanjem e-pošte na body@builder.hu ili običnom poštom.

Na zahtjev Korisnika Pružatelj usluga pružit će informacije o podacima važnima za korisnika kojima upravlja, navest će svrhu i pravnu osnovu upravljanja podacima, trajanje upravljanja te strane koje primaju (ili su primile) takve podatke o Korisniku i u koju svrhu. Pružatelj usluga tražene će informacije pružiti pisanim putem najkasnije 30 dana od podnošenja zahtjeva Korisnika.

Korisnik može uputiti pitanje ili komentar o upravljanju podacima zaposleniku Pružatelja usluga putem kontaktnih podataka navedenih ovdje.

6.2. Korisnik može zatražiti brisanje, ispravljanje ili blokiranje svojih podataka

Korisnik ima pravo zatražiti ispravak ili brisanje svih netočno zabilježenih podataka putem bilo kojih od kontaktnih podataka navedenih ovdje. Pružatelj usluga izbrisat će podatke unutar 5 radnih dana od primitka i u tom slučaju oni se neće moći vratiti. Brisanje podataka ne utječe na zakonom propisano upravljanje podacima (npr. propisi o računovodstvu) te će Pružatelj usluga čuvati sve takve propisane podatke.

Uz to, Korisnik može zatražiti blokiranje svojih podataka. Pružatelj usluga blokira osobne podatke ako to zatraži Korisnik ili ako se na temelju dostupnih informacija zaključi da bi se brisanjem takvih podataka narušili zakonski interesi Korisnika. Tako blokiranim osobnim podacima može se upravljati samo dok god postoje ciljevi upravljanja podacima koji su onemogućavali njihovo brisanje.

Osobe koje se moraju obavijestiti o ispravcima, blokiranju ili brisanju podataka uključuju Korisnika i sve druge strane kojima su podaci preneseni u svrhu upravljanja podacima. Takva se obavijest može izostaviti ako se njezinim izostavljanjem ne krše zakonski interesi Korisnika u pogledu svrhe upravljanja podacima.

Ako Pružatelj usluga ne ispuni Korisnikov zahtjev za ispravljanje, blokiranje ili brisanje podataka, Pružatelj usluga dužan je navesti činjenične i zakonske razloge za odbijanje takvog zahtjeva pisanim putem najkasnije 30 dana od primitka Korisnikova zahtjeva.

6.3. Korisnik se može usprotiviti upravljanju njegovim osobnim podacima

Korisnik se može usprotiviti upravljanju njegovim osobnim podacima. U najkraćem mogućem roku, ali najkasnije 15 dana od datuma podnošenja takvog prigovora, Pružatelj usluga dužan je istražiti slučaj, donijeti odluku i pisanim putem obavijestiti Korisnika koji je podnio zahtjev o odluci.

Korisnik svoja prava može iskoristiti putem kontaktnih podataka navedenih u odjeljku 2. gore.

6.4. Korisnik se na temelju Zakona o informiranju i Zakona V o Građanskom zakoniku iz 2013. može

 1. obratiti Mađarskom nacionalnom tijelu za zaštitu podataka i slobodu informiranja (

  Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

  telefon: +36 1 391-1400

  fax: 36 1 391-1410

  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  honlap: https://naih.hu/

  ) ili
 2. ispuniti svoja prava pred sudom.

Ako Korisnik navede podatke treće strane radi uporabe usluge ili uzrokuje bilo kakvu štetu tijekom uporabe web-mjesta, Pružatelj usluga ima pravo zatražiti odštetu od Korisnika. U tom će slučaju Pružatelj usluga pružiti svu moguću pomoć nadležnim tijelima u svrhu utvrđivanja identiteta osobe koja je počinila štetu.

7. Ostali slučajevi upravljanja podacima

Ovime obavještavamo korisnike da se sud, tužitelj i istražno tijelo mogu obratiti Pružatelju usluga i zatražiti od njega pružanje ili prijenos informacija, podataka ili dokumenata (članak 71. Zakona XIX o kaznenom postupku iz 1998.). Pružatelj usluga otkrit će podatke tijelu i navesti cilj i opseg podataka samo u količinama i mjeri koja je apsolutno neophodna da bi tijelo ostvarilo cilj radi kojega se obratilo Pružatelju usluga.

Pružatelj usluga zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune ove Objave o zaštiti podataka ako su Korisnici o tome unaprijed obaviješteni putem web-mjesta Pružatelja usluga. Nakon što izmjene i dopune stupe na snagu, podrazumijeva se da Korisnik svojim ponašanjem prilikom uporabe Web-mjesta prihvaća sadržaj izmijenjene Objave o zaštiti podataka.

Ova Objava o zaštiti podataka stupa na snagu 1. 1. 2017.